SCP: vmbo en vwo op verschillende locaties leidt tot grotere afstand in samenleving

15/02/2021

Door vmbo'ers, havo-leerlingen en vwo'ers niet in hetzelfde schoolgebouw les te geven, ontmoeten middelbare scholieren vooral kinderen met een vergelijkbare achtergrond. Veel minder contact hebben ze met jongeren met een andere achtergrond en dat kan leiden tot een grote afstand tussen verschillende groepen in de samenleving, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Vooral in grotere steden zitten middelbare scholieren van verschillende niveaus vaak op verschillende locaties, schrijven de onderzoekers. Ze verwijzen ook naar eerder onderzoek dat uitwees dat er grote samenhang is tussen onderwijsniveau en achtergrondkenmerken als het inkomen van de ouders en het hebben van een migratie-achtergrond. Door de niveaus van elkaar te scheiden leren de jongeren volgens het SCP daardoor niet hoe ze moeten omgaan met 'de ander'.

Lees hier meer.

Lees hier de onderwijsvisie van D66 die mooi aansluit op deze oproep van het SCP.