Privacypagina

Laatst bijgewerkt: 21-10-2020 Voorkeuren wijzigen

De Kies Kaag Campagne neemt de privacy van haar gebruikers, leden, abonnementhouders en donateurs zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacy beleid voor alle verwerkingen van de Kies Kaag Campagne uiteen gezet. We raden u aan dit privacy beleid aandachtig door te nemen. Dit privacy beleid is van overeenkomstige toepassing op andere, specifiek aan de campagne verbonden delen van de Kies Kaag Campagne. Deze privacypolicy is opgesteld conform dezelfde richtlijnen als die van de Politieke Partij D66.

Welke informatie wordt door de Kies Kaag Campagne verzameld en verwerkt?

Onderdelen waarvoor u wel persoonsgegevens moet verstrekken

Supportersformulier
Wanneer u via de website supporter wilt worden, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, namelijk uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats, evt. land). Ook worden een aantal overige contactgegevens gevraagd, namelijk uw telefoonnummer (en eventueel 06-nummer) en e-mailadres.

Nieuwsbrief
U kunt u via de website opgeven voor de digitale nieuwsbrief van de Kies Kaag Campagne. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen de campagne. Om u voor de nieuwsbrief op te geven, dient u uw naam en e-mail adres te verstrekken. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Om de kwaliteit van onze nieuwsbrieven te meten en te kunnen verbeteren houdt onze nieuwsbrief-software bij wanneer nieuwsbrieven gelezen worden. Dit gebeurt door een afbeelding in de e-mail en kunt u tegenhouden door geen afbeeldingen toe te staan in uw mailprogramma. Links uit onze nieuwsbrief lopen via onze mailserver en worden op die wijze gemeten.

E-mail en e-mail formulieren
Via de website kunt u diverse e-mailformulieren invullen, om een e-mail te sturen aan het betreffende onderdeel van de Kies Kaag Campagne. Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke personen binnen de campagne, inclusief degene aan wie u de e-mail richt. Om een e-mail te kunnen sturen dient u uw naam en e-mailadres op te geven. Ook kunt u uw telefoonnummer opgeven en eventueel aan wie de e-mail is gericht. Het staat u vrij om niet-gevraagde persoonsgegevens op te geven in het bericht, maar dit is niet noodzakelijk.

Enquetesoftware
De Kies Kaag campagne maakt gebruik van open source software om enquêtes te houden. Er kunnen voor verschillende doeleinden enquêtes worden gehouden en in sommige gevallen pseudoanoniem. De data van de enquêtes worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en alleen gebruikt voor het vooraf bepaalde doel van de enquête. Bijvoorbeeld om een evenement te evalueren.

Brandportal
Binnen de Kies Kaag campagne gebruiken we een Branding-website. Hierin kunnen afdelingen en regio’s uitingen opmaken in huisstijl.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij ze?

De website kieskaag.nl maakt gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. We zullen geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie dat strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken). U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Functionele cookies
De Kies Kaag Campagne verzamelt website statistieken, zoals welke website het meest bezocht wordt. Zo weten wij welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn. Daarnaast gebruiken we functionele cookies om de inhoud en functionaliteiten van kieskaag.nl goed aan te kunnen bieden. Het IP-adres wordt geanonimiseerd verwerkt. Statistieken die hier uit voort komen zijn dan ook niet herleidbaar tot een individu.
Op de website worden video’s ingesloten afkomstig van YouTube zonder cookies (YouTube-nocookie).

Pixels
We maken gebruik van functionele pixels en retargeting pixels. Retargeting pixels wordel alleen gebruikt wanneer een gebruiker de Advertentie cookies accepteert.

Functionele pixel
Google Analytics pixel
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsTrackingOverview#howAnalyticsGetsData

Retargeting pixels
Standaard Google ads pixel (voor zoek- en display advertenties en Youtube)
https://support.google.com/google-ads/answer/2476688?hl=en

Standaard Facebook (& Instagram) retargeting pixel https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

Linkedin Insight Tag
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy / https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag

Cookievoorkeuren aanpassen
U kunt op ieder moment op de website uw cookie voorkeuren aanpassen. Deze mogelijkheid vindt u onderaan iedere pagina van de website.

Website statistieken
Op kieskaag.nl worden statistieken bijgehouden via Google Analytics. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen en er worden geen andere gegevens gedeeld met Google.

Voor welke doeleinden zullen we de verzamelde informatie gebruiken?

We zullen de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om u op de hoogte te houden van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen de campagne, waaronder het versturen van de nieuwsbrief van Sigrid Kaag indien u daarvoor aangemeld staat;
  • om uw klachten, suggesties en vragen te behandelen;
  • om uw vragen en opmerkingen te gebruiken in de standpuntbepaling;
  • om relatiebeheer te voeren;
  • om de websites zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
  • om uw gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren;
  • om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de website te beveiligen;
  • om op basis van uw interesses via socialmedia advertenties te tonen die hierop aansluiten indien u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van een advertentie cookie;
  • om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien de Kies Kaag campagne daartoe aanleiding ziet op grond van

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zullen we uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor advertentie doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).
We kunnen uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Alle onderdelen van de campagne behouden zich het recht voor om persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten, mocht de inhoud van de e-mail daar redelijkerwijs om vragen. Hier is in ieder geval sprake van bij bedreiging aan het adres van een van de medewerkers of aan het eigen lichaam.

Op welke wijze beschermen we persoonlijke informatie?

De Kies Kaag Campagne heeft verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaren van uw gegevens

D66 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden verwijderd nadat deze niet meer noodzakelijk zijn om bewaard te blijven.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens de Kies Kaag Campagne over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met ikkies@sigridkaag.nl. We zullen binnen vier weken aan u mededelen of we persoonsgegevens over u verwerken. Indien dit het geval is, zenden we u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die D66 over u verwerkt.

U kunt ons aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. We zullen binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, D66 aan het verzoek zal voldoen.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.